Graad R Werksboekie Kwartaal 2

R30.00

35 Bladsye

Kwartaal 2

Liggaamsbewustheid

Liggaamsbewustheid : Emosies

Lewensvaardigheid Higiene

Voorgrond en Agtergrond

Rigting

Kleur Konsep

Teenoorgesteldes

Deel en Geheel Verhouding

Hoeveelheid en Getal

Sensoriese Bewustheid : Smaak

Sensoriese Bewustheid : Reuk

Seisoene

Opeenvolging

Vorm Konsep

Ruimtelike Verhoudings : Position

Visuele Diskriminasie

Visuele Motor Ko-Ordinasie

Alfabet

Knip vaardighede

 

Category: