Reg vir Graad R

$7.05

35 Products (These products may also be found individually on other pages of the website)

Graad R is ’n groot aanpassing vir ons kinders.  Daar is soveel  belangrike vaardighede wat hul moet bemeerster vir Graad 1 gereed te wees.   Daar is baie wat jy in slegs 5-10 minute per dag kan doen om jou kind speel-speel voor te berei en ‘n voorsprong te gee vir wanneer hy/sy ‘grootskool’ toe gaan. Hierdie pakket is saamgestel om ouers te help om hul kinders voor te berei vir Graad R.  Ons almal wil so graag hê dat ons kind se eerste jaar in die “groot skool” ‘n goeie ondervinding moet wees.  Die pakket bestaan uit aktiwiteite wat die kind voorberei vir Graad R en as hul nou dit al speel-speel kan leer, sal dit die kind se aanpassing by die vereistes van Graad R soveel makliker maak.  Onthou asb dat geen van hierdie aktiwiteite soos werk vir die kind moet voel nie.  Moenie druk op jou kind plaas en moenie jou kind se juffrou probeer wees nie.  Die doel van die aktiwiteite is om jou kind speel-speel gereed te kry vir Graad R en om ‘n verrykte omgewing vir jou kind te skep waarin hy/sy met selfvertroue vaardighede kan bemeester en ‘n sukses van Graad R waarborg. Ek het sover moontlik probeer om aktiwiteite te maak vir die meeste van die vaardighede wat nodig is vir Graad R, maar daar is altyd vereistes/vaardighede wat verskil van skool tot skool en selfs ook van verskillende dele in Suid-Afrika. Ek hoop hierdie produkte is ‘n groot sukses om jou kind speel-speel  gereed te kry vir Graad R.

 

Category:

Description